Skip to main content

مسئولیت اجتماعی
دیوا گالری نسبت به محیط زیست

حفاظت از طبیعت آسیب‌دیده ایران و ارزش نهادن به محیط زیست کشور و حفظ کیفیت آن بتدریج در گفتمان عمومی جا باز می‌کند. تعداد روزافزونی از مردم و مسئولان دریافته‌اند که نمی‌توان حفاظت از محیط زیست را امری تجملی دانست و در اولویت‌های دست چندمی قرار داد. مبارزه برای حفظ محیط‌زیست در عین حال امری پیچیده و دشوار است و نمی‌توان مسئولیت این امر خطیر را صرفاً بر دوش یک سازمان یا ترکیبی از چند نهاد دولتی قرار داد. تجربه جهانی نشان داده است که مردم خود نقشی بسیار مهم و اساسی در جلوگیری از تخریب روزافزون محیط زیست و معکوس کردن این روند برعهده دارند.

دیوا گالری با همین باور با احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست کمپین نه به کیسه نایلونی را پایه گذاری نموده است و تنها از ساک های پارچه ای برای تحوی کالاها به مشتریان استفاده  میکنند.

مزایای استفاده از ساک دستی به جای کیسه های پلاستیکی

امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی مردم ، میزان تولید آلاینده های زیستی نیز افزایش یافته است.
یکی از این آلاینده های زیستی کیسه های پلاستیکی است. شاید شما هم مثل خیلی از مردم شنیده باشید که مواد پلاستیکی بنا به شرایط جوی بیش از نیم میلیون سال طول می کشد تا به صورت کامل بازیافت شده و جذب محیط شوند.
مواد پلاستیکی علاوه بر مواد شیمیایی که در ساختار آن ها به کار رفته باعث آلودگی محیط زیست نیز می شوند. همچنین بسیاری از حیوانات به هنگام جستجوی غذا در طبیعت این مواد را با غذا اشتباه گرفته و عموما باعث مرگ آنها می شود.
استفاده از ساک دستی پارچه ای و کاغذی میتواند از به وجود آوردن آلایانده های زیست محیطی جلوگیری کند چرا که این مواد به راحتی بازیافت شده و می تواند در زمان کمتری جذب محیط شوند.

در ایران نیز سازمان‌های مردم‌نهاد و محیط‌زیستی سال‌هاست که تلاش می‌کنند تا در کنار سازمان اصلی متولی حفظ محیط زیست در کشور، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به وظیفه دشوار حفاظت از آنچه از طبیعت ایران باقی مانده است و حفظ کیفیت محیط زیستی که همه ما در نهایت به آن وابسته هستیم عمل کنند. آنچه اغلب از نظر دور می‌ماند هزینه‌های این گونه تلاش‌هاست؛ سازمان‌های غیردولتی بر پایه احساس تعهد و اشتیاق افرادی تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند که حاضر شده‌اند از بسیاری امتیازهای مادی زندگی صرف نظر کنند.

سبد خرید